• Bulevar Vojvode Mišića 33/1, Beograd
  • office@drminic.com
  • +381 (0) 63 210 026 | +381 (0) 11 2647 195

Fiksna proteza – Efikasno rešenje za dentalnu nepravilnost

fiksna proteza dr minić 1

Fiksna proteza predstavlja jedan od naejfikasnijih načina za redukovanje dentalnih nepravilnosti, prevashodno kod dece. U dečijem uzrastu, česte su anomalije zuba i vilica. Ukoliko se ne koriguju u okviru ortopedije vilica, one mogu postati uzrok drugih zdravstvenih problema.

Ortodontske anomalije – Zašto ih treba korigovati?

Abnormalnosti u dentalnoj morfologiji mogu biti urođene i stečene. Pod anomalijama zuba podrazumevaju se neregularnosti u formi i strukturi zuba, odnosno u njihovoj poziciji i međusobnoj korelacijji.

U dentalne anomalije spadaju otvoreni, strmi i ukršteni zagrižaj, kao i meziookluzija (donja vilica ispred gornje). Bimaksilarna protruzija (istureni gornji i donji zubi) takođe se svrstava u dentalne abnormalnosti.

Nepravilan položaj zuba i vilica najčešće dovodi do poremećaja oralnih funkcija. Tako se javljaju poteškoće pri zagrižaju, žvakanju i gutanju rane, kao i u artikulaciji glasova i pravilnom uspostavljanju govora.

Kao posledica ortodontskih anomalija, mogu se javiti različita parodontalna oboljenja i karijes. Zbog toga je važno što pre započeti sa ortodontskim tretmanom, najbolje pre uspostave permanentne denticije.

Kada je vreme za ortodontski pregled?

Osim otežane oralne funkcionalnosti, nepovoljan estetski utisak može doprineti padu samopouzdanja i distanciranju deteta od okoline. Estetska komponenta je veoma bitna, naročito u adolescentskom periodu. Stoga su fiksne proteze jedan od najboljih načina da se ovaj kompleksni problem reši.

Nicanje mlečnih zuba obično se okončava oko treće godine deteta. Kod dece sa mlečnim zubima, dentalne i skeletne nepravilnosti je lakše korigovati, najčešće mobilnom protezom. Na taj način se može izbeći ekstrakcija stalnih zuba.

fiksna proteza dr minić 2

U periodu između šeste i sedme godine, obično se pojavljuju prvi stalni zubi. Ako stomatolog tada primeti nepravilnost u rastu gornjih i donjih sekutića, potrebno je dete uputiti ortodontu. On će odrediti preventivno praćenje pacijenta i odgovarajući momenat za početak ortodontske terapije. Izradom ortodontskog aparata, stalni molari će zauzeti pravilnu poziciju u vilicama.

Naredna intenzivnija smena zuba događa se između desete i dvanaeste godine, kada se finalizira uspostavljanje konačnog dentalnog niza. Zbog toga je preporučljivo ortodontski pregled obaviti do desete godine.

Fiksna proteza – Neophodnost ili luksuz?

Ortodontski pregled je važno obaviti preventivno kako bi se obezbedio normalan razvoj mišića, viličnog zgloba i okolnog dentalnog tkiva. Uz mobilni aparat, zubi se rano vraćaju u ispravan položaj. Na taj način, omogućena je nesmetana uspostava svih bioloških funkcija usta i vilica.

Međutim, ako se nepravilnost dentalnog niza ne koriguje mobilnim aparatom, rešenje se nalazi u fiksnom ortodontskom aparatu.

Naknadnim ortodontskim pregledom utvrđuje se vrsta dentalne anomalije i predlaže se adekvatna terapija. Dakle, fiksna proteza se ne može smatrati luksuzom, već objektivnom potrebom i neophodnošću.

fiksna proteza dr minić 3

Estetski element svakako ne bi smeo biti zanemaren, pogotovo u osetljivom adolescentskom dobu. U ovom periodu, biološki i psihosocijalni faktori tesno su povezani i nijedan od njih ne bi trebalo prenebregnuti.

Iz istih razloga, i mnogi odrasli se odlučuju na nošenje fiksnog ortodontskog aparata. Za fiksnu protezu nikada ne može biti kasno.

Fiksna proteza – Privikavanje i oralna higijena

Nošenje proteze može izazvati niz neprijatnosti kod deteta: bolnu osetljivost, intenzivniju salivaciju, otežan govor i specifičan akustički utisak („šuškanje“). Poteškoće pri žvakanju i gutanju hrane takođe su uobičajene u inicijalnom periodu. Zbog toga bi trebalo ovu intervenciju ostaviti za period smanjenih dečijih aktivnosti i socijalnih interakcija.

Dakle, idealno vreme za privikavanje na fiksni ortodontski aparat je period dužeg odsustvovanja iz škole. Zbog toga se školski raspust čini kao odličan trenutak da mališani usvoje naviku nošenja fiksne proteze.

Ovo je naročito bitno zbog unekoliko izmenjenog načina održavanja oralne higijene, koja mora biti temeljnija i češća. Uz obavezno pranje zuba četkicom nakon svakog obroka, obavezno je korišćenje interdentalnih četkica. Konac se takođe može koristiti ako pristup zubima to dozvoljava.

Uspešnost ortodontske terapije

Izrađene od plemenitih metala, keramike, plastike i safir-stakla, fiksne proteze se mogu uskladiti sa svim potrebama i željama pacijenta. Na redovnim pregledima, vrši se fino podešavanje bravica i krunica, čime se doprinosi uspešnosti ortodontske terapije. 

Nakon nje, preporučuje se nošenje retencionog aparata kako bi zubi ostali u novouspostavljenom, ali još nestabilnom položaju. Nakon postavljanja ritejnera, neophodno je pratiti uputstva stomatologa u vezi sa periodom nošenja i načinom održavanja. Kada se pozicija zuba stabilizuje, aparat se trajno uklanja.

fiksna proteza dr minić 4

Ortopedija vilica je jedna od oblasti kojom se bave ortodonti iz stomatološke ordinacije Dr Minić. Ukoliko dentalni niz vašeg deteta karakterišu nepravilnosti, još danas se možete konsultovati u vezi sa najefikasnijim rešenjem.