Dr Dušan Minić

Specijalista oralne hirurgije

Dr Dušan Minić je 2011. godine specijalizirao oralnu hirurgiju na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Poslednjih desetak godina uspešno se bavi hirurškom ugradnjom implanata i izvodi kompleksne procedura All on Six i All on Four koje se zasnivaju na ugradnji većeg broja implanata po vilici od (4-6), na koje se fiksira kompletni zubni luk, koji izgleda i pacijentima daje osećaj da je potpuno prirodan. 

Usavršavanje

Konstantna edukacija, pohađanje seminara i praćenje i koriščenje najnovijih tehnologija i opreme omogućavaju vrhunsku profesionalnost, a potpuna posvećenost pacijentima i dugogodišnje iskustvo omogućavaju da stomatološke probleme rešavamo na najefikasniji i najbolji način.