All on Six/All on 6

Procedura ALL on 6 dentalnih implantata je najsavršenije rešenje za izradu totalne zubne proteze, pričvršćene za viličnu kost (gore) ili mandibule (dole) sa šest titanijumskih implantata integrisanih u desni i ravnomerno raspoređenih duž vilice. 

Ovaj ortodontski tretman, koji ima prednost u tome što se može ugraditi čak i na maloj gustini vilične kosti namenjen je pacijentima čija su usta potpuno ili delimično bezuba, u jednoj ili obe vilice, ili koji imaju uznapredovalo propadanje većeg broja zuba.

Procedura ALL-on-6 se izvodi u dve sesije u razmaku od oko četiri meseca dok se implantati savršeno integrišu u kost i desni. Tokom ovog vremena pričvršćuje se privremena proteza na implantate.

Prednosti

All on Six metode

  • Rešenje ne zahteva invazivnije presađivanje kostiju
  • Izbegava se propadanje vilične kosti koje nastaje kada nema prirodnih ili veštačkih korena zuba
  • Pored prirodnog estetskog izgleda, ALL on 6 zubni implantati takođe obezbeđuju efikasno i dugotrajno žvakanje
  • ALL on 6 je fiksan i trajan: ne zahteva upotrebu lepkova, ne pomera se i ne propada tokom godina
  • Kratko vreme oporavka
  • Niži troškovi od drugih tehnika lečenja pomoću implantata
  • Ugradnja mosta sa lažnim slojem desni ne zahteva operaciju podizanje sinusa nakon ugradnje implanata

Procedura All on 6

U četiri koraka

Inicijalni pregled i konsultacije sa pacijentom

Potrebno je doneti 3D snimak na osnovu koga se određuje kakav je kvalitet vilične kosti i da li je moguće ugraditi implant/e. Nakon konsultacije, poslaćemo vam informacije koje prikazuju vaš jedinstveni plan uključujući sve informacije o koracima lečenja, vremenskom okviru i očekivanim troškovima i zakazaćemo vam tretman/intervenciju.

Vađenje zuba i ugradnja implanta

Koristeći rendgenski snimak za posmatranje stanja kosti implantolog će izabrati šest različitih tačaka sidrenja, strateški postavljenih kako bi se osigurala najbolja čvrstoća i stabilnost protetskog luka. Zatim će zarezati desni, izbušiti kost vilice i umetnuti titanijumske implantate, koji će biti prekriveni poklopcem za oporavak, pomažući šrafovima da se integrišu u okruženje kostiju i desni. Ova operacija se izvodi pod anestezijom (lokalna ili opšta u zavisnosti od slučaja).

Izrada i ugradnja privremene proteze

Tokom iste sesije, na osnovu 3D slike tretirane kosti vilice pravi se i fiksira privremena proteza koja će se nositi nekoliko meseci dok se implantati integrišu sa kostima i desnima. Da li je ovo tačno, mislim da sam pročitao da treba 3-4 dana da se napravi privremena proteza

Fiksiranje finalne proteze

U drugoj sesiji, nakon perioda od 2 do 6 meseci, kada su implanti savršeno integrisani i zarastanje završeno, na implante se sa šest titanijumskih šrafova fiksira konačna proteza sastavljena od luka napravljenog od lažnog tkiva desni, na koji se montira 10 do 12 zuba od cirkonijuma, keramike ili porcelana.

Zakažite besplatan pregled ili on-line konsultacije!

Pitanja i odgovori

Da li mi je potreban ortopan ili 3d snimak?

Na konsultacije u vezi sa All on Six procedurom je potrebno doneti 3D snimak pošto se samo na osnovu njega može odrediti precizna procena plana ugradnje, jer nam on daje potrebne informacije o širini i visini kosti.

Donja starosna granica za ugradnju implanata je 18 godina, dok gornja starosna granica ne postoji.

Implantati se postavljaju u lokalnoj anesteziji tako da su sve nelagodnosti tokom intervencije svedene na minimum. Nakon intervencije moguće je osetiti manji stepen bola koji se ublažava lekovima protiv bolova.

Glavne alternative implantima su proteze i mostovi. Proteze znatno zaostaju za implantima po pitanju funkcionalnosti, a mostovi su destruktivna metoda pošto je potrebno izbrusiti zdrave zube da bi se most fiksirao.

Nakon ugradnje zubnih implanata pravila ponašanja su slična kao i posle drugih lakših hirurških intervencija: meka i kašata hrana, korišćenje hladnih obloga, izbegavanje fizičkih napora i vrelih napitaka. Treba izbegavati pušenje.

All on 4 metoda je specifična po tome da se zubi jedne vilice fiksiraju na 4 implantata. Zbog posebne metode ugradnje ovo je idealna terapija za one pacijente koji nemaju dovoljno vilične kosti. Kod All on 4 implantati se ugrađuju u prednji deo vilice gde se nalazi najveća količina kosti. Koristi se uglavnom za rekonstrukciju donje vilice i tada pacijenti dobijaju skraćen zubni niz, odnosno manji broj zuba u vilici.

Primeri iz naše prakse