Hollywood smile cena

Hollywood Smile je stomatološka procedura koja podrazumeva kompletnu rekonstrukciju gornje i donje vilice u cilju postizanja savršenog osmeha i prirodnog izgleda zuba.

Hollywood smile

 • Sa vinirima/krunama (za obe vilice) od 5000 EUR

  Vreme potrebno za kompletan završetak od 5-7 dana

 • Na implantima (cena po vilici) od 5500 EUR

  Cena zavisi od komplikovanosti zahvata, brenda i broja implanata, broja i vrste krunica i drugih potrebnih intervencija

Paket usluga obuhvata

 1. Pregled
 2. Transfer sa aerodroma (za pacijente iz inostranstva)
 3. Besplatan smeštaj u trajanju od 5 dana u apartmanima tokom zahvata*
 4. Privremene krunice
 5. Definitivne keramičke bezmetalne krunice/viniri

*Moguće je doplatiti za duži boravak u apartmanima, uz rezervaciju u trenutnku dobijanja termina rada

Uslovi plaćanja za Hollywood smile sa krunama/vinirima

I faza: depozit u vrednosti od 500 eur*, nakon dobijanja termina za početak intervencije

II faza: nakon završene kompletne intervencije ostatak od ukupne sume

Uslovi plaćanja za Hollywood smile na implantima

I faza: depozit u vrednosti od 500 eur*, nakon dobijanja termina za početak intervencije

II faza: na dan ugradnje implanata 40% ukupne sume

III faza: posle dobijanja definitivnog rada (minimalno tri meseca posle ugradnje implanata) ostatak ukupne sume

Garancija na krunice je 5 godina.
Garancija na implante je doživotna.

* Cene su izražene u eurima. Plaćanje se vrši u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.