Dr Dušan Minić

Specijalista oralne hirurgije

Dr Dušan Minić je 2011. godine specijalizirao oralnu hirurgiju na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Poslednjih desetak godina uspešno se bavi hirurškom ugradnjom implanata i izvodi kompleksne procedura All on Six i All on Four koje se zasnivaju na ugradnji većeg broja implanata po vilici od (4-6), na koje se fiksira kompletni zubni luk, koji izgleda i pacijentima daje osećaj da je potpuno prirodan. 

Dr Marija Minić

Specijalista ortopedije vilica

Dr Marija Minić je 2013. godine specijalizirala ortopediju vilica na Klinici za ortopediju vilica Stomatološkog fakultetu u Beogradu. Poslednjih desetak godina veoma uspešno se bavi ortodoncijom, specijalističkom granom stomatologije koja se bavi prevencijom, dijagnostikovanjem i ispravljanjem nepravilnog položaja zuba ili odnosa između vilica.