All on 6 sa titanijumskom prečkom i bezmetalnim krunama

 • 53-godišnji muškarac
 • terminalni stadijum paradentopatije zuba gornje i donje vilice
 • gubitak zuba u bočnoj regiji gornje vilice
 • hirurška intervencija vađenja zuba
 • ugradnja implanata
 • privremene krune
 • protetska rehabilitacija

Klinička dijagnoza

Pacijent starosti 53 godina sa terminalnim stadijumom paradentopatije zuba gornje i donje vilice, sa gubitkom zuba u bočnoj regiji gornje vilice.

Tretman

U toku hirurške intervencije izvađeni su zubi gornje i donje vilice, tretirane alveole Helbo laserom, ugrađeni implanti i u roku od 24 časa dobijen privremeni rad u gornjoj i donjoj vilici. Nakon tri meseca pristupili smo protetskoj rehabilitaciji. All on Six se još jednom pokazao kao najbolje rešenje za totalnu bezubost.

Zakažite besplatan pregled ili on-line konsultacije!

Još primera iz naše prakse

all-on-six-dr-minic

All on Six sa metalokeramičkim krunama na multijunitima

 • 70-godišnji muškarac
 • terminalni stadijum paradentopatije zuba donje vilice
 • gubitak zuba u bočnoj regiji gornje vilice
 • hirurška intervencija vađenja zuba
 • ugradnja implanata
 • privremene krune
 • protetska rehabilitacija na multijunitima
All on Six - Stomatološka ordinacija Dr Minić

All on 6 sa titanijumskom prečkom i bezmetalnim krunama

 • 53-godišnji muškarac
 • terminalni stadijum paradentopatije zuba gornje i donje vilice
 • gubitak zuba u bočnoj regiji gornje vilice
 • hirurška intervencija vađenja zuba
 • ugradnja implanata
 • privremene krune
 • protetska rehabilitacija
Stomatološka ordinacija dr Minić - nadogradnja zuba

Nadogradnja polemljene krunice jedinice CEREC CAM/CAD tehnologijom u jednoj seansi

 • 40-godišnja žena
 • fraktura jedinice u gornjoj vilici
 • fiberglas nadogradnja (FRC kočić)
 • 3D skeniranje zuba u ordinaciji
 • izrada 3D modela u ordinaciji
 • rezanje bezmetalne krune u ordinaciji
 • cementiranje definitivne bezmetalne krune